rozwój podcasts

Robert Szyma?ski - Hotele oparte o Blockchain

Przedsi?biorca, inwestor, wieloletni przedsi?biorca. Za?o?yciel firmy Megabilboardy Polska, jednej z wi?kszych marek...

Add to ... 

Robert Smug - Trader 10 lat na rynkach finansowych

Przedsi?biorca, aktywny inwestor na rynkach finansowych. Zaczyna? od GPW w Warszawie. Nast?pnie rozpocz?? przygod? z...

Add to ... 

?ukasz ?eligowski - Platformy do zarz?dzania wydobyciem kryptowalut

Przedsi?biorca, programista i architekt systemów informatycznych z ponad 20-letnim do?wiadczeniem zawodowym....

Add to ... 

S?awomir Mentzen - Biuro rachunkowe, sklep z broni? i polityka

Przedsi?biorca, wiceprezes partii Wolno?ci, doradca podatkowy, doktor nauk ekonomicznych. Prowadzi biuro rachunkowe...

Add to ... 

Filip Pawczy?ski - Polskie Stowarzyszenie Bitcoin i sprz?t do kopania Bitcoina

Przedsi?biorca, prowadzi firm? FP IT Management, która wyprodukowa?a i wprowadzi?a na rynek najszybsze w swojej...

Add to ... 

Norbert Biedrzycki - Doradztwo strategiczne i wdra?anie rozwi?za? IT

Przedsi?biorca, wiceprezes Digital McKinsey w regionie CEE, ekspert IT z ponad 20-letni? praktyk? w biznesie....

Add to ... 

Krystyna Czerwi?ska - Ksi?gowo?? i biuro podatkowe w UK

Przedsi?biorca, w?a?ciciel i dyrektor grupy firm Czerwinska Group of Companies dzia?aj?cej na terenie hrabstwa...

Add to ... 

Krzysztof Ell - Produkcja materacy dla niemowl?t

Przedsi?biorca, swoj? firm? Baby's zone prowadzi ju? od 1999 roku. Dzia?aj? na ternie Polski, specjalizuj? si? w...

Add to ... 

Marek Rostkowski - Transport, Spedycja i Logistyka na ca?? Europ?

Przedsi?biorca, od 2002 roku zwi?zany z bran?? TSL. Wspó?za?o?yciel Omida Group, jest to grupa kapita?owa...

Add to ... 

Marta Wo?ny-Tomczak - Trener, coach, doradca biznesowy

Od ponad 10 lat prowadzi w?asny biznes, firm? szkoleniowo - doradcz? Personia. Jest autork? ksi??ki - W?asny biznes....

Add to ... 

Micha? Jesionowski - Buduj?, wyka?czaj? wn?trza i realizuj? inwestycje pod klucz

Micha? przedsi?biorca, budowlaniec z ?odzi. Prowadzi firm? budowlan? której pocz?tki si?gaj? lat 90. S? w stanie...

Add to ... 

Marcin Zakrzewski - Firma szkoleniowa BHP

Przedsi?biorca, prowadzi firm? szkoleniow? z zakresu BHP jak równie? pomaga w?a?cicielom firm niekonwencjonalnie...

Add to ... 

Krzysztof Janowski - Trener i mówca motywacyjny

Przedsi?biorca, trener i mówca motywacyjny. Dotychczas zgromadzi? na salach szkoleniowych ponad 9000 osób,...

Add to ... 

Micha? ?ó?towski - Zarz?dzanie najmem mieszkaniowym

Przedsi?biorca, Inwestor na rynku nieruchomo?ci, architekt, ekspert w dziedzinie najmu mieszka? i pokoi. Prowadzi...

Add to ... 

Tomasz Michalski - Fabryka produkuj?ca drzwi

Przedsi?biorca, do?wiadczony mened?er. Aktywny w handlu i przemy?le wytwórczym. Zbudowa? dobrze prosperuj?c? fabryk?...

Add to ... 

Marcin Godlewski - Portal ze szkoleniami online

W obszarze Marketingu dzia?a od 2006 roku. Stworzy? pierwszy polski portal ze szkoleniami online „MiastoSzkolen.pl”,...

Add to ... 

Tomasz Maciejewski - Konferencje o Cyfrowym Nomadyzmie i agencja marketingowa

Przedsi?biorca, cyfrowy nomad, ??czy prac? z podró?owaniem. Organizuje jedyne w Polsce konferencje o Cyfrowym...

Add to ... 

Marcin Gawlas - Projektowanie i budowy sieci telekomunikacyjnych

Przedsi?biorca, swój pierwszy biznes rozkr?ca? na relacjonowaniu wesel. Nast?pnie stworzy? firm?, www.multi-net.eu...

Add to ... 

Filip Piechowiak - Uczy jak je?dzi? konno

M?ody przedsi?biorca, prowadzi firm? Shining Riding od 2015 roku, powsta?o dla ludzi, którzy chc? je?dzi? konno. Od...

Add to ... 

Mariusz Szepietowski - Budowa inteligentnych domów

Przedsi?biorca, inwestor na gie?dzie, zajmuje si? budow? inteligentnych domów. Firm? SMARTech otwiera? w 1998 roku,...

Add to ...